De kunst van het echte kijken.

Verwondering is de kern van een goede rondleiding.

Als gids dienen twee musea als mijn leidraad, het Tropenmuseum en het Rijksmuseum, beide in Amsterdam. De rondleidingen die ik aanbied hebben thema’s die overeenkomen met de inhoud van deze musea. Een rondleiding kan gaan over het slavernij verleden van Nederland, de VOC in de 17e eeuw, de architectuur van beide gebouwen of het koloniaal verleden van Nederland. Hiernaast vindt u een lijst met de thema’s die aangeboden worden.

Een rondleiding met een ander of eigen thema is altijd mogelijk in overleg. Vraag nu een rondleiding aan.

Thijs Gerbrandy

Als student kunstgeschiedenis in Amsterdam begaf ik mij reeds in de museale wereld en educatie. Het Tropenmuseum leerde mij de wondere wereld van de niet-westerse kunsten kennen, en rondleiden gaf mij de mogelijkheid de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Het Rijksmuseum liet mij de wondere wereld van de Nederlandse meesters zien en gaf mij de gelegenheid zowel de westerse als de niet-westerse werelden met elkaar te verbinden. De soms stoffige boeken en afstandelijke kunstwerken komen tijdens een rondleiding pas echt tot leven, en laten mij iedere dag anders naar ze kijken.

In Londen specialiseerde ik mij in de kunst van het Midden Oosten, met name waar het te maken heeft met de islam en het Arabisch. In Nederland is daar weinig van te vinden, met af en toe tentoonstellingen of een vak aan de universiteit. Daarin probeer ik verandering te brengen door lezingen te geven en mee te helpen met tentoonstellingen op dit gebied. Een terugkerende lezingenreeks geef ik bij Livius, maar ook op verzoek bereid ik graag een verhaal voor over het Midden Oosten en de islam.

Contact

Wil je een rondleiding boeken, of ben je benieuwd wat er nog meer mogelijk is? Stuur mij een mail op thijs.gerbrandy@gmail.com